Elke organisatie beschikt over een ICT architectuur, al dan niet bewust ontwerpen en gemaakt. Om de voordelen van een architectuur ontwerp ook daadwerkelijk te realiseren is het van belang te "werken onder architectuur". 

Werken onder architectuur betekent dat de architectuur richting geeft aan de ontwikkeling van de ICT, is afgestemd op de business, input biedt voor de mogelijkheden die ICT biedt aan de business en continue bijgehouden wordt. Tenslotte staan de ontwikkelingen van een organisatie niet stil en blijft ICT nieuwe mogelijkheden en kansen bieden.

Maar wat houdt werken onder architectuur in en hoe doe je dat?

 Wat kun je als gebruiker van een ICT systeem doen om het veilig te houden?

1. Vertrouw geen Links in E-Mail 

Linkjes kunnen naar een andere locatie verwijzen dan getoond. Op een PC is dit te controleren door in de browser met de muis over de link te bewegen - dan wordt de daadwerkelijke link getoond (bijvoorbeeld links onder in het scherm van de browser). Bij een smartphone is dat helaas niet mogelijk.

De juiste mate van informatiebeveiliging is een belangrijke voorwaarde voor het bewaken van de continuïteit van een organisatie. Een tekort aan beveiliging levert de nodige risico’s op, terwijl een teveel onnodige kosten met zich meebrengt. Wet- en regelgeving vereist bovendien een adequate beveiliging. De belangrijkste voorwaarde voor het waarborgen hiervan is dat er gedurende de hele levenscyclus aandacht aan wordt besteed – vanaf de enterprise-architectuur tot en met de operationele fase en de afbouw bij de beëindiging van een systeem. Kort gezegd: Security by Design is onmisbaar.

 Innovatie is een belangrijke pijler van onze economie. Innovatie is noodzakelijk  om voor te blijven op de internationale concurrentie.  In veel gevallen zal ICT hierin een belangrijke rol vervullen. ICT biedt mogelijkheden om slimmer en efficiënter te werken, klanten betere dienstverlening te bieden, marketing anders in te vullen en/of product te vernieuwen.

Techniek biedt mogelijkheden maar kan nooit succesvol zijn zonder een goede aansluiting op de organisatiestrategie en werkwijzen. Of zelfs bijstellen van de strategie. Maar het begint met het onderkennen van mogelijkheden. Hierbij kun je denken aan: