Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. IT bepaald inmiddels ook in grote mate het succes van een onderneming, de werkwijzen en diensten. Digitalisering wordt ondersteund door het grootschalig gebruik van smartphones en Internet en een toenemend aantal producten en diensten die (al dan niet zichtbaar) IT gebaseerd zijn.

De IT Strategie van een organisatie zal daarom ook de mogelijkheden en kansen voor de organisatie moeten onderkennen. Zoals:

 • bedrijfsprocessen efficiënter laten verlopen en meer inzicht in processen te krijgen;
 • plaats en tijd onafhankelijk werken;
 • beter samenwerken met partners (leveranciers, klanten, specialisten) door betere informatie uitwisseling of zelf samenwerkingsomgevingen;
 • klanten beter van dienst zijn;
 • Informatie over gebruik van producten verzamelen om bijvoorbeeld onderhoud te verbeteren of producten te verbeteren op basis van gebruikservaring;
 • Communicatie met klanten, medewerkers en relaties verbeteren;
 • Aanwezige gegevens in de organisatie analyseren en hiermee diensten verbeteren of nieuwe diensten aanbieden. 

De impact van digitalisering varieert van efficiënter werken tot geheel nieuwe business modellen. Voorbeelden van nieuwe businessmodellen die ontstaan zijn door digitalisering:

 • iTunes van Apple heeft de muziekindustrie verandert en van Apple naast een computerbedrijf ook een mediabedrijf gemaakt. Op dit moment wordt iTunes weer verdrongen door nieuwe diensten zoals Spotify;
 • Betaal TV en betaalbare Video On Demand diensten zoals Netflix leiden tot het vrijwel volledig verdwijnen van de Videotheek;
 • De dienst Blende gaat mogelijk de krant en tijdschriften sterk veranderen door individuele artikelen tegen lage bedragen te verkopen;
 • Veel gratis diensten zijn gebaseerd op het verzamelen van data die vervolgens inkomsten oplevert. Zoals Google en Facebook die kennis van de klant gebruiken om gericht advertenties aan te bieden. Een ander voorbeeld is het gratis on-line huishoudboekje dat de leverancier veel informatie oplevert over de financiële situatie van klanten. 

Voldoende redenen om de mogelijkheden te onderzoeken en kansen te gaan benutten. Waarbij we natuurlijk niet uit het oog moeten verliezen dat de technologie mogelijkheden biedt maar uiteindelijk mensen en organisaties het succes bepalen.