De ICT Architectuur is een beschrijving van de structuur van de ICT voor een organisatie of organisatie onderdeel. De beschrijving start vanuit de bedrijfsdoelstellingen. Vanuit de bedrijfsdoelstellingen worden gewenste functies en mogelijkheden vastgesteld. Vervolgens kunnen de vereiste systemen en de functionaliteit van deze systemen vastgesteld worde, evenals hun onderlinge samenhang en de relatie met bedrijfsprocessen en doelstellingen. Deze beschrijving geeft inzicht in de huidige en/of toekomstig gewenste situatie. Omdat organisaties continue veranderen zal er ook continue een noodzaak zijn de architectuur aan te passen.

Dit is een iteratief proces. Bedrijfsdoelstellingen vereisen IT functies en tegelijkertijd biedt IT nieuwe mogelijkheden voor de inrichting van een organisatie en zelfs kunnen leiden tot aangepaste bedrfijsdoelstellingen.

Een architectuur zal dan ook het volgende moeten bieden:

 • uitvoerbare acties: De architectuur moet concrete acties op basis waarvan de ICT ontwikkeld kan worden;
 • diagnostische informatie: zodat de impact van veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen, relaties met klanten en leveranciers  op ICT beordeeld kan worden en omgekeerd de impact van ICT veranderingen op de organisatie beoordeeld kunnen worden;
 • Input voor beleid en besluitvorming ten aanzien van ICT en de mogelijkheden van ICT voor de organisatie.
 • Communicatie. Een architectuur moet inzicht bieden voor de doelgroepen management en ontwikkelaars en dus ook voor verschillende doelgroepen op het juiste niveau aanspreken. Dit vereist verschillende "views"afgestemd op de doelgroepen.

Een architectuur is een middel en geen doel op zich. Het geeft inzicht in samenhang en biedt de mogelijkheid om de complexiteit beheersbaar te maken. De voordelen van een ICT architectuur zijn:

 • De afstemming van ICT op de bedrijfsprocessen te verbeteren.
 • Betere afweging te maken ten aanzien van prioriteiten bij veranderingen.
 • Kosten van projecten beter te beheersen;
 • Kosten van de gehele ICT te beheersen. Inzicht biedt mogelijkheden om het ICT landschap te rationaliseren en overlappende functies te voorkomen;
 • Risico's van ICT projecten te verkleinen;
 • Informatiebeveiliging over de gehele ICT keten goed op te zetten en te bewaken;
 • Gecontroleerd veranderen. Inzicht in gebruik van systemen en onderlinge afhankelijkheden maakt het mogelijk de impact van veranderingen op de organisatie en systemen beter in te schatten;

 Een interessant filmpje over het waarom van Architectuur is te vinden op YouTube.