De cloud is niet zozeer een technologie maar meer een concept, wat niet voor iedereen hetzelfde betekent. Algemeen hebben alle visies op de cloud dat het rekencapaciteit en applicaties biedt die via Internet toegankelijk zijn. Verder heeft een cloud de eigenschap dat het uitbreidbaar is en vrijwel onbeperkt capaciteit kan bieden.

Er worden verschillende vormen onderkend:

 • Publieke cloud, voor iedereen toegankelijk.
 • Prive cloud, een eigen cloud van een bedrijf. Als de bedrijfssystemen vanaf Internet toegankelijk zijn is het al een vorm van een prive cloud (afgezien van eventuele eigenschappen die aan een cloud worden toegedicht - zie hieronder).
 • Communicty cloud, waarbij de diensten voor een groep wordt aangeboden, bijvoorbeeld een shared service center van de overheid of een cloud dienst voor een beroepsgroep.
 • Hybride cloud, een mix van prive en publieke cloud.

Eigenschappen van een cloud:

 • Toegankelijk via Internet en Web browser. En sommige diensten ook via additionele applicaties op PC's, smartphones en tablets;
 • Geschikt voor meerdere devices en bij voorkeur device onafhankelijk zodat een PC, smartphone en tablet van verschillende leveranciers toegang kunnen krijgen;
 • Geschikt voor meerdere organisaties/ gebruikers;
 • Diensten zijn eenvoudig door gebruikers zelf aan te maken en te beheren met een grote mate van automatisering in het data centrum.
 • Schaalbaarheid van diensten. Gebruikers kunnen zelf capaciteit toevoegen en verkleinen naar behoeften. Veelal wordt de facturering hier automatisch op aangepast.
 • Betalen naar gebruik, zoals opslagcapaciteit; computercapaciteit en/of aantal gebruikers.
 • Gedistribueerd waardoor de beschikbaarheid van de dienst erg hoog is.
 • Het beheer is onderdeel van de geboden dienst.

Cloud diensten zijn er in vele vormen:

 • SaaS, software as a service. De service bestaat uit specifieke oplossingen. Voorbeelden zijn salesforce.com; Exact Online; Office 365; Google Docs.
 • Platform as a Service waarbij een besturingsysteem wordt aangeboden inclusief opslag, database en web server. Bijvoorbeeld om een web site te hosten.
 • Infrastructuur (IaaS), hierbij worden virtuele servers aangeboden. De applicaties worden door de klant zelf geinstalleerd en beheerd. Feitelijk wordt er computercapaciteit gekocht. Bijvoorbeeld Amazon en Azure.
 • Werkplek (client) services waarbij virtuele werkplekken worden aangeboden, inclusief applicaties.

 

Toepassing?

Cloud diensten kent dus vele vormen. Belangrijke redenen om gebruik te maken van cloud diensten zijn:

 • lage initiele kosten;
 • voorspelbare operationele kosten op basis van gebruik;
 • geen eigen beheerorganisatie vereist;
 • de diensten zijn direct op afroep beschikbaar en vereisen geen ontwikkelkosten;
 • de leverancier van de clouddienst zal deze blijven door ontwikkelen waarbij ervaringen van een grote groep gebruikers verwerkt worden.

 

Hypefactor

De groeicijfers voor de cloud zijn groot, maar als het marktaandeel klein is en de dienst nieuw is dat al snel het geval. En al lijkt het erop dat je niet kunt overleven als je niet meedoet in de cloud er kleven ook een aantal nadelen aan cloudoplossingen.

 • Cloud oplossingen van een aanbieder zijn voor vrijwel geen enkel bedrijf volledig. Er zal dus altijd van meerdere aanbieders of een mix van eigen diensten en cloud diensten gebruik worden gemaakt. Dit resulteert in:
  • geen mogelijkheid voor eenmalig inloggen. Gebruikers moeten meerder wachtwoorden en inlog-id's onthouden en beheerders moeten op meerdere omgevingen accounts aanmaken en beheren. Dit probleem wordt wel kleiner met autorisatie services en diensten die kunnen koppelen met bijvoorbeeld Active Directory of een eigen LDAP server.
  • Integratie van diensten. Onderlinge uitwisseling van gegevens kan erg lastig zijn of zelfs onmogelijk.
  • Vanzelfsprekend kan de cloud software niet aangepast worden aan eigen wensen.
 • potentiele privacy problemen. Fouten kunnen leiden tot ongewenst uitlekken van gegevens. En wetgeving is verschillend in veel landen, zodat er onduideliikheid is of overheden toegang kunnen krijgen tot je data. Bovendien is het veelal niet bekend als derden ongewenst toegang tot je data hebben verkregen.
 • grote aanbieders zijn gevoeliger voor aanvallen door hackers. Dat heeft als positief effect dat er veel aandacht zal zijn voor beveiliging maar een kans op uitlekken van bijvoorbeeld data of wachtwoorden is zeker niet uitgesloten (zoals bijvoorbeeld bij LinkedIn, KPN en Dropbox is gebeurd).
 • Zeker bij grote aanbieders is de mogelijkheid om de ontwikkeling van de functionaliteit te beinvloeden beperkt.
 • Niet alle aanbieders hebben een duidelijk beleid bij het overstappen naar een andere aanbieder. Kunnen de gegevens eenvoudig geexporteerd en geimporteerd worden?