Automatiseren van bedrijfsprocessen is een van de eerste bedrijfsmatige toepassingen van automatisering. Door bedrijfsprocessen te automatiseren kan sneller en efficienter gewerkt worden. Informatie is sneller beschikbaar, routine taken worden door systemen overgenomen en informatie kan eenduidig vastgeled worden.

 

Digitalisering van bedrijfsprocessen is van belang in verband met:

 • Efficiënter werken.
  Door automatisering van bedrijfsprocessen kunnen deze sneller en efficiënter uitgevoerd worden.  Veel processen zijn l niet meer denkbaar zonder automatisering. Stel je maar eens een bank of verzekeringsmaatschappij voor zonder automatisering.
  Overigens is hier ook een belangrijk nadeel aan verbonden. Automatisering vraagt om standaardisatie en niet voorziene afwijkingen of veranderingen kunnen veelal niet ondersteund worden.  Om systemen flexibeler te maken is de wens ontstaan dat ze eenvoudiger en liefst door de business/ proceseigenaren aangepast kunnen worden. BPM geeft hier invulling aan.
 • Ontsluiting van informatie
  Informatie is een cruciale factor in veel bedrijfsprocessen. Toegang tot de juiste informatie op het juiste moment is van belang om efficiënt en effectief te kunnen werken.
 • Overzicht en inzicht in processen. Automatisering van werkstromen biedt inzicht in status, automatische koppeling met dossiers, geautomatiseerde verdeling van werkbelasting en het aan een schakelen van diverse activiteiten.
 • Vastlegging en ontsluiting van informatie. Informatie intensieve processen vereisen toegang tot de juiste informatie en kennis op het juiste moment.  Dit wordt geboden door onder meer documentbeheer, content management en kennismanagement systemen.
 • Ondersteuning van samenwerking. Vooral kennisintensieve processen zijn moeilijk in vaste werkstromen vast te leggen. Processen zijn veelal wel informatie intensief, vereisen afstemming en samenwerking met collega’s en externe partijen. Op samenwerking gerichte systemen kunnen hierbij ondersteuning bieden.  Onder meer door het bieden van gezamenlijke werkruimtes, samenwerken aan documenten,  informeren over wijzigingen, gedeelde agenda’s en actielijsten.

Voor ICT toepassingen zie ook:

 • Business Proces management
 • Digitaal werken
 • Collaboration
 • Unified communication
 • Enterprise content management
 • Web content management.