Het toepassen van ICT in producten, ook wel embedded systems, is op zich niet nieuw. Embedded systems bieden onder meer de mogelijkheid om hardware te vervangen door software. Software is weliswaar kostbaar om te ontwikkelen maar daarna eenvoudig en goedkoop in alle producten te kopiëren.  Bovendien kan het product intelligenter gedrag vertonen.

Daarnaast biedt digitalisering aansluiting op het principe van Internet of Things. Een koppeling met Internet en daarmee mogelijkheden om systemen op afstand te bewaken en of besturen, intelligentie toe te voegen aan het systeem vanuit centrale systemen, data te verzamelen en systemen onderling te laten communiceren.

Besturing en bewaking op afstand kent al veel toepassingen. Er zijn minder mensen noodzakelijk, specialisten kunnen op afstand ondersteunen, onderhoud kan op basis van werkelijke status van het systeem worden geboden.

Intelligentie toevoegen, door relatief eenvoudige systemen via Internet te koppelen met grote krachtige systemen en daarmee functionaliteit bieden die anders niet haalbaar zou zijn.

De verzamelde data kan gebruikt worden voor analyses omtrent gebruik. Zo kunnen gegevens gebruikt worden om vast te stellen of onderhoud noodzakelijk is; of statistische gegevens omtrent gebruik. Gegevens die ook weer nuttig kunnen zijn voor productontwikkeling of geheel nieuwe toepassingen. 

Onderlinge communicatie van systemen kan bijdragen aan slimmer gedrag. Een voorbeeld zijn auto’s die bijvoorbeeld onderling informatie uitwisselen over snelheid en onderlinge afstand. De auto kan hierdoor anticiperen op het verkeer.


Informatiebeveiliging
Dit is een belangrijk aandachtspunt bij systemen die gekoppeld zijn aan Internet. Alle software bevat fouten en daarmee potentieel beveiligingsproblemen. De manier om het op te lossen is nieuwe versies uitbrengen en het systeem gedrag nauwkeurig te bewaken. Alleen wie houdt dat bij voor al die systemen en zorgt dat de updates worden doorgevoerd? Een goede manier is om dit direct in het product in te bouwen en te automatiseren.

Zie ook:
• Internet of Things;
• 3D Printing
• Cloud
• Freemium
• Cyber security