Wie is er niet met social media bekend? Vooral Facebook, LinkedIn, Twitter en in mindere mate Google+ zijn bekende social media. Het zakelijk gebruik omvat enerzijds het opbouwen en onderhouden van zakelijke netwerken en anderzijds het onderhouden van klantcontacten. Het effectief inzetten van social media vraagt om een duidelijke strategie in lijn met de bedrijfsdoelstellingen, aandacht voor het onderhouden van de informatie en interactie met de doelgroep.

Social media kan bijvoorbeeld ingezet worden voor marketingdoeleinden, klantondersteuning, binding met de eigen medewerkers en content gebaseerde marketing.

Naast de bekende social media zoals Facebook en LinkedIn zijn er ook mogelijkheden om eigen gesloten systemen in te zetten. Bijvoorbeeld voor alleen medewerkers en/of relaties. Een voorbeeld hiervan is Yammer (Microsoft) maar ook samenwerkingsomgevingen zoals SharePoint en kunnen hiervoor ingezet worden.

Uitdagingen

Om effectief gebruik te maken van social media is het van belang een duidelijke strategie op te stellen, hiervoor tijd vrij te maken en er actief mee bezig te zijn. Dit heeft natuurlijk alleen maar zin als de doelgroep ook gebruik maakt van social media en belangstelling heeft voor het bedrijf en/of de producten.

Social media kunnen in toenemende mate gekoppeld worden met adresboeken (bijvoorbeeld op mobiele apparaten maar ook in e-mailprogramma’s en CRM-systemen) en zijn dan een nuttige bron om deze bestanden actueel te houden en van aanvullende informatie te voorzien.

Een uitdaging van geheel andere orde is de activiteit van medewerkers op social media. Medewerkers kunnen heel positieve zaken vertellen, maar het kan ook heel verkeerd uitpakken. De beste manier om hiermee om te gaan is te zorgen voor tevreden en trotse medewerkers en aandacht te besteden aan bewustwording omtrent de effecten van social media.

Social media kan ook beveiligingsproblemen met zich meebrengen. Voor hackers, die social engineering technieken gebruiken, kan social media een belangrijke informatiebron zijn. Informatie over interesses van medewerkers, positie in de organisatie en activiteiten van medewerkers kunnen een belangrijke bron zijn om gerichte cyberaanvallen uit te voeren.