Onder een werkstation verstaan we in dit kader het systeem waar we ons werk op doen. De centrale computersystemen, de servers al dan niet in de cloud, bieden functies aan die via een werkstation benaderd worden. De keuze in werkstations wordt steeds groter. Naast de pc en mobiele apparatuur zijn er ook al usb-sticks die in de videopoort van de monitor gestoken kunnen worden. Er zijn vier ontwikkelingen van invloed op de toekomstige werkstations:

  • De markt van pc’s, zowel desktop-pc’s als laptops, is verzadigd en verkoopaantallen nemen af. Zowel pc-makers als Microsoft hebben hier last van. PC's en vooral laptops blijven de favouriete apparaten van de kenniswerker.
  • De mobiele systemen, smartphones en tablets maken daarentegen een grote groei door. Met vooral Android en iOS als besturingssysteem. Veel gebruikers hebben daardoor ook geen behoefte meer aan een pc.
  • De inrichting van de werkplek verandert door nieuwe webtechnologie en virtualisatie van het pc-besturingssysteem. Met een toename van applicaties die op webtechnologie gebaseerd zijn, kan steeds meer functionaliteit via de browser ontsloten worden. In principe kan de browser van elk apparaat gebruikt worden.
  • Virtualisatie van desktopbesturingssystemen op centrale servers maakt het mogelijk deze systemen via een scherm en toetsenbord op afstand te gebruiken vanaf elk willekeurig apparaat.
  • De keuze in besturingssystemen is sterk toegenomen. Naast Windows, Linux en MAC OS-X zijn Android, iOS en Chrome OS alternatieven voor de desktop. De traditionele desktopbesturingssystemen (Windows, OS-X en Linux) zijn gemaakt voor lokale applicaties en dataopslag. De mobiele besturingssystemen (Android, iOS en Windows Phone) zijn vooral gericht op batterijefficiency, aanraakbediening en een beperkt aantal gelijktijdig actieve applicaties.

Gezien deze ontwikkelingen is het heel goed denkbaar dat de werkplek van de toekomst bestaat uit een relatief ‘licht’ apparaat zoals een tablet, smartphone of relatief eenvoudige pc die gebruikt maakt van centraal via het web of de cloud aangeboden applicaties. Op het systeem zelf zijn dan eventueel lokale apps geïnstalleerd. Deze apps zullen ook gebruik maken van de cloud en een relatief beperkte belasting voor het systeem betekenen. De rekenintensieve taken en dataopslag worden door servers in de cloud uitgevoerd. Afhankelijk van de uit te voeren taken zal de gebruiker dan kiezen voor de smartphone, tablet of een PC. Het is dan ook heel goed denkbaar dat een tablet of smartphone over de optie beschikt om een groter beeldscherm en toetsenbord met muis aan te sluiten. Er zijn inmiddels al voorbeelden van deze oplossing zoals de Samsumg Dex.

Gebruikers die zware applicaties nodig hebben, zullen nog steeds een pc of laptop gebruiken met Windows, OS-X of Linux. Voorbeelden van zware taken zijn bewerking van multimedia (foto, muziek en video), tekenen, 3D-ontwerp, games en data-analyses. Daarnaast biedt de ‘traditionele’ pc de mogelijkheid meerdere vensters gelijktijdig te gebruiken. Een optie die voor veel gebruikers nog steeds belangrijk is. De behoefte aan de pc zal dus wel blijven bestaan, mogelijk in kleinere aantallen.

 

Uitdaging: Dit betreft de inrichting van de werkplek en hangt samen met de keuze van bedrijfsapplicaties en de vrijheid die gebruikers geboden wordt eigen keuzes te maken voor de werkplek. Een gangbare strategie is voor bedrijfsapplicaties zo veel mogelijk overstappen naar webgebaseerde applicaties. Daar waar dit niet mogelijk is, worden Windows-applicaties gevirtualiseerd aangeboden. In dit scenario kunnen gebruikers met pc’s, laptops en tablets naar eigen keuze en behoefte gebruik maken van de bedrijfsapplicaties. De meest gebruikte pc-applicatie – Microsoft Office – is inmiddels beschikbaar op Apple iOS en met beperktere functionaliteit als webapplicatie.