Digitalisering staat naar verwachting nog aan de beginfase en zal de komende jaren in veel bedrijfstakken grote veranderingen met zich meebrengen. Denk aan voorbeelden uit het verleden zoals digitalisering van de media. Digitalisering heeft grote invloed op uitgevers van kranten, bladen, muziek en video. Zo is Youtube een  ene belangrijk kanaal  voor nieuw talent. Uber heeft de taxi wereld in beroering gebracht en Airbnb de hotelbranche. En sectoren als reisbureaus, banken en verzekeringen zijn al vergaand veranderd door digitalisering.

Het is daarom belangrijk om enerzijds te kijken welke kansen digitalisering voor het bedrijf biedt en alert te blijven op mogelijke ontwrichtende veranderingen.

Hoe kun je nu omgaan met deze digitaliseringstrend? 

 

Het gaan toepassen van digitalisering is niet direct een oplossing en kan geen doel op zich zijn. Een goede aansluiting met de bedrijfsstrategie en waar nodig aanpassen van deze strategie is vereist. Strategie is in deze niet alleen een mooi verhaal en toekomstvisie het moet vertaald worden in uitvoerbare plannen en aanpassing van werkwijzen en mogelijk cultuur.

Een strategie statement veranderen in "de klant staat centraal" zonder dit overal in door te voeren heeft weinig effect, of zelfs een tegengesteld effect. Het creëert hoge verwachtingen die niet waargemaakt worden.

Digitalisering is vooral een proces. Een continue activiteit waarin leren en bijstellen belangrijk zijn. In hoofdlijnen bestaat het uit vier stappen:

 1. Bedrijfsstrategie
  Duidelijk krijgen wat de strategie is, waar de organisatie voor staat en waar deze naar toe wil. In deze fase is het ook belangrijk om naar externe factorenen invloeden te kijken.

 2. ICT Kansen verkennen.
  De mogelijkheden van ICT verkennen en onderkennen in relatie tot de strategie. Denk aan verbetering klantprocessen; marketing; productvernieuwing en bedrijfsprocessen automatiseren.

 3. Besluitvorming
  Na de verkennende fasen is het belangrijk keuzes te maken en plannen op te stellen.
  Welke mogelijkheden zijn zinvol? Moet de strategie bijgesteld worden en wat worden de keuzes en prioriteiten? Het is vooral een proces van mogelijkheden en kansen beoordelen, risico's inschatten en natuurlijk keuzes maken.

 4. Uitvoering, leren en bijstellen.
  Het uitvoeren van de gemaakte plannen. Het kan een afweging zijn dit naast de huidige organisatie uit te voeren of de huidige organisatie te vernieuwen. In beide gevallen is het belangrijk te onderkennen dat het vooral een iteratief proces is. Een beheersbaar en uitvoerbare eerste stap zetten, beginnen, leren en bijstellen.

Vervolgstappen: Zie ook de workshop digitalisering.