De ICT-infrastructuur is alle techniek die het mogelijk maakt software te gebruiken en onderling te laten communiceren. Het omvat