Architectuur Visie

Een architectuur is een blauwdruk van de ICT voorzieningen van een organisatie waarin de functionaliteit is afgestemd op de bedrijfsbehoeften en de ICT voorzieningen in onderlinge samenhang zijn vastgelegd. 

Een goede architectuur biedt een organisatie mogelijkheden om sturing te geven aan ICT ontwikkelingen, biedt waarborgen voor een goede afstemming van de ICT op de bedrijfsbehoeften, sluit aan op de mogelijkheden van de organisatie en biedt een instrument om innovatie van organisatie en ICT vorm te geven. 

In de complexe omgeving van een organisatie is enerzijds de afstemming tussen ICT en de organisatie en anderzijds de onderlinge samenhang van de ICT systemen van essentieel belang om een efficiente en effectieve ICT voorziening te realiseren.   ICT architectuur, met een pragmatische en resultaatgreichte aanpak,  is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Hiet biedt inzicht in de samenhang van ICT; gebruik van ICT voor bedrijfsprocessen en zorgt bij ICT aanpassingen voor blijvende samenhang.

Nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied en de dynamiek van de markt vragen om continue ontwikkeling van organisaties en het optimaal benutten van ICT mogelijkheden.  Deze dynamiek vraagt van om een ICT architectuur die continue in ontwikkeling is, flexibel is (agile) en zich mee ontwikkelt met de organisatie.

ICT architectuur is hiermee de spil tussen de organisatie, de ontwikkelaars van ICT diensten, de leveranciers van cloud diensten en ICT beheerders. De architectuur is een middel om samenhang zichtbaar te maken, ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en vooral een communicatiemiddel.

 

Zie ook: Waarom architectuur?