Ons Aanbod:

De kern van onze dienst is een syteem om architectuur vast te leggen en inzichtelijk te maken voor alle stakeholders. Het systeem is geen doel op zich maar een middel om architectuur werkbaar en praktisch te maken. Het systeem biedt:

 • Vastlegging van de huidige en gewenste architectuur;
 • Toegang & Inzicht in de architectuur voor alle stakeholders;
 • Samenwerkingsmogelijkheden.

 

 Om te komen tot succesvol gebruik is een goede afstemming met de organisatie en bedrijfsdoelstellingen essentieel. Daarom gebruiken we een beproefde methode die bestaat uit de volgende stappen:

 • Inventarisatie
  In deze fase stellen we vast wat beschikbaar is op het gebied van architectuur; waar mogelijke aandachtspunten en knelpunten zijn.
 • Doelstellingen en omvang.
  We stellen de doelstellingen en omvang van het adviestraject vast.
 • Planning.
  In deze fase stellen we met de opdrachtgeven een plan op en stellen vast wie - welke taken uitvoert, met de resultaten van deze taken.
 • In een paralleltraject voeren we het volgende uit:
  • Inrichting architectuurtool. Dit bestaat uit installatie van systeem (in een cloud, on-premise of als dienst). Optioneel het opnemen van bestaande architectuurdocumentatie in het systeem.
  • Coaching van architecten bij het gebruik van het systeem, werken onder architectuur en business gericht werken.
 • Afsluiting
  Het project wordt afgesloten als de gewenste doelen en resultaten zijn bereikt.