Informatiebeveiligingsplan

WebSecurityServices

 

Een informatiebeveiligingsplan biedt een samenhangend set van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waarmee uw organisatie een passend beveiligingsniveau kan realiseren en onderhouden.

De basis voor het plan  is de afweging tussen belang van de informatie en informatiesytemen ten opzichte van de bedreigingen en daaruit voortvloeiende risico's. Meer informatie vind je hier.

In een informatiebeveiligingsplan worden de organisatorische maatregelen beschreven en technische maatregelen