Architectuur

EA gestappeld

 

 

Een Excellent Architecture is een architectuur die daadwerkelijk waarde levert voor de organisatie; antwoorden biedt op de ICT vragen en problemen van de organisatie; bijdraagt aan het realiseren van toegevoegde waarde van ICT en een integraal beeld biedt met aandacht voor de organisatie, werkwijze, klantbeleving, technische infrastructuur, functionaliteit en informatiebeveiliging. 

De toegevoegde waarde is duidelijk en meetbaar gemaakt en sturend voor de ontwikkeling van de EA.

Zie ook visie op architectuur

Zie ook het Waarom van architectuur