We bieden informatiediensten en ondersteuning bij het ontwikkelen van een ICT strategie en informatiebeveiliging.

Onze wiki biedt uitgebreide informatie en stappenplannen om een strategie en/of informatiebeveiligingsplan op te stellen. 

Daarnaast bieden we ondersteuning zowel on-line als off-line bij het opstellen van deze plannen.

 

ICT Strategie

Een ICT strategie geeft richting aan de ontwikkeling van de ICT voor uw organisatie. Het zorgt ervoor dat de ICT ontwikkelingen aansluiten op de organisatiedoelstellingen en helpt bij het onderkennen van de mogelijkheden van ICT om uw organisatie verder te ontwikkelen. 

 

Informatiebeveiligingsarchitectuur

De architectuur beschrijft een samenhangende set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak waarmee het vereiste beveiligingsniveau wordt gerealiseerd.
Voor het opstellen van de architectuur maken we gebruik van een risico analyse. In de risico analyse worden de bedrijfsdoelstellingen, te beveiligen informatie en systemen en externe bedreigingen betrokken. Aan de hand van onderkende risico's en mogelijke impact worden risico reducerende maatregelen bepaald tot een aanvaardbaar risicoprofiel gerealiseerd is. Dit leidt tot een set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak die in samenhang met de bestaande architectuur worden vastgesteld.

Van belang is dat informatiebeveiliging een bijdrage levert aan het realiseren en borgen van de bedrijfsdoelstellingen.

 

Voor meer informatie